Akce a soutěže pro naše zákazníky

Aktuální akce

Microsoft SQL Server Native Client 11.0 error '80040e14'

Date není známá položka název pøeddefinované funkce.

/akce-souteze.asp, line 35