Profil společnosti Požární bezpečnost s.r.o.

Detailné informácie o zameraní spoločnosti, o našich aktivitách, partnerskom programe, e-shope a mnohom inom vrátane ekonomických ukazovateľov nájdete prehľadne spracované v našej brožúre s názvom Profil spoločnosti 2006 - 2013.

Stiahnite si profil spoločnosti Požární bezpečnost s.r.o. 2005 - 2015 pre tlač v pdf

Základné údaje

obchodný názov
     Požární bezpečnost s.r.o.
       
zapísaná      Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 49762
sídlo spoločnosti      Královský vršek 3545/42, 586 01, Jihlava
právna forma       spoločnost s ručením omedzeným
IČ       276 60 940
DIČ       CZ 27660940
roční obrat      3 700 000 Eur (2015)
OR      odkaz na zápis v OR zde

Základná podnikateľská činnosť

 • špecializovaný maloobchod
 • veľkoobchod
 • sprostredkovanie obchodu a služieb
 • technicko-organizačné činnosti v oblasti požiarnej ochrany
 • poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení a periodické skúšky nádob na plyny

Zameranie spoločnosti

 • hasiči a záchranári
 • požiarna bezpečnosť stavieb, strojov a zariadení
 • vybavenie pre požiarny šport

Certifikáty

 • ISO 9001:2010
 • ISO 14001:2005
 • OHSAS 18001:1999
 • ISO 19011:2003

Predstavenie spoločnosti v krátkom spote

 

Microsoft VBScript runtime error '800a000d'

Type mismatch: 'regEx.execute'

/i_funkce_web.inc, line 2377