porovnat

oblíbené
Sloužíme těm, kteří chrání životy, zdraví a majetek druhých.
Facebook Instagram Youtube

Hastex

Hastex & Haspr s.r.o. – výrobce hasicích přístrojů od roku 1994

Společnost se zabývá kontrolní a servisní činností v oblasti přenosných a pojízdných hasicích přístrojů, a to již od roku 1992. Jakožto výhradní zástupce tehdejšího největšího Československého výrobce hasicích přístrojů, společnosti Kodreta Štefanov, již v roce 1994 uvedli na trh svůj první hasicí přístroj a stali se tak oficiálním výrobcem hasicích přístrojů v České republice. Během uplynulých let přibývaly ve výrobním programu další schválené typy hasicích přístrojů, takže v současné době nabízí ucelený sortiment přenosných a pojízdných hasicích přístrojů. Tomuto výrobnímu programu odpovídá i moderní vybavení strojového parku, mnohdy zastoupené unikátními stroji.

V současné době jsou nejen velkým dodavatelem nejvýznamnějších podniků a institucí v ČR, ale vzhledem k ucelené nabídce jsou schopni vyhovět i požadavkům našich drobných zákazníků.

Společnost je nositelem Certifikátu ISO 9001, HASTEX & HASPR společnost s ručením omezeným je členem Sdružení výrobců hasicích přístrojů se sídlem v Pardubicích a mezinárodní Profesní komory požární ochrany se sídlem v Praze.

webmaster CORA 2007 - 2024, www.cora.cz