porovnat

oblíbené
Sloužíme těm, kteří chrání životy, zdraví a majetek druhých.
Facebook Instagram Youtube

Certifikáty a osvědčení

Originály, nebo notářsky ověřené kopie možno předložit na vyžádání!

Osvědčení o odborné způsobilosti dle § 11 zákona České národní rady č. 133/1985 SB., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 Robert Válal          Z - 395/96  
 Jiří Bláha          Z - 229/99  
 Lucie Válalová          Z - 252/00  
 Pavel Havlík          Z - 373/96  
 Jiří Tvrdík          Z - 372/96   
 Renata Šarmanová          Z - 307/97  
 Marie Jandová          Z - 253/2000  
 Ing. Miroslav Ambrůžek          S - OZO - 54/2003  
 Radek Šťastný          Z - TPO - 47/2019  
 František Gruabauer          Z - TPO - 45/2019  
 Jan Vavřička          Z - TPO - 132/2018  

 

Osvědčení Národně bezpečnostního úřadu o provedení bezpečnostní prověrky podle ust. § 36 odst. 2 zákona č. 148/ Sb., o ochraně utajovaných skutečností.
 Robert Válal          80 - 62/2003 - NBÚ/PFO - 1       "vyhrazené"
 Jiří Bláha          80 - 61/2003 - NBÚ/PFO - 1       "vyhrazené" 

 

Oprávnění Institutu technické inspekce Praha, organizace státního požárního dozoru k oprávnění periodických zkoušek kovových tlakových nádob.
 ITI         1125/6/05/TZ - R, PZ - NA, NP  

 

Oprávnění k provádění údržby a oprav hasicích přístrojů dle ust. & 1 (písm. k) vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb. vyráběných zmocnitelem.
 FLN Neuruppin (Pyroservis a.s. Praha)     Z 0041/06       
 ZMOCNĚNÍ Kordeta     42      
 ZMOCNĚNÍ Hastex & Haspr s.r.o. Srch     42      
 Tepostop Přelouč     22      

 ESTO Cheb s.r.o.
            Robert Válal   
            Jiří Bláha                      

   
0016/03
002/2011
003/2011
     

Oprávnění k provádění kontrol hasicích přístrojů ve smyslu ust. § 9 a 10 vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb.
 Jiří Bláha  
 - FLN Neuruppin 1110
 - SVHP - Kodreta 1110 
 - SVHP - Tepostop 1110 
 - SVHP - Pyrokontrol 1110 
 - SVHP - Hastex & Haspr 1110 
 - VŠECH KATEGORIÍ 0069/03
 Richard Caha  
 - SVHP - Kodreta 1390
 - SVHP - Tepostop 1390 
 - SVHP - Pyrokontrol 1390
 - SVHP - Hastex & Haspr 1390
 - VŠECH KATEGORIÍ 10623 
  - ETS                               007/2000  
 Radek Šťastný   
 - FLN Neuruppin 0152
 František Grubauer     
 - FLN Neuruppin 1430 
 Jiří Tvrdík  
 - FLN Neuruppin 0945
 - SVHP - Kodreta 0945 
 - SVHP - Tepostop 0945 
 - SVHP - Pyrokontrol 0945 
 - SVHP - Hastex & Haspr 0945 
 - VŠECH KATEGORIÍ 10607
 Jiří Šimmr  
 - SVHP - Kodreta 1292 
 - SVHP - Tepostop 1292 
 - SVHP - Pyrokontrol 1292 
 - SVHP - Hastex & Haspr 1292 
 - VŠECH KATEGORIÍ 10627
  - FLN Neuruppin                                    1292       
 Robert Válal  
 - FLN Neuruppin 0869
 - VŠECH KATEGORIÍ   42/2009
  - VŠECH KATEGORIÍ                            10605              
  - ETS  04/2000  
 Jan Vavřička    
 - FLN Neuruppin 0443  
 - SVHP - Kodreta 0443  
 - SVHP - Pyrokontrol 0443  
 - SVHP - Hastex & Haspr 0443  
 - VŠECH KATEGORIÍ 10634  
Martin Mikuláštík    
 - SVHP - Hastex & Haspr 2115  
 - SVHP - Kodreta 2115  
 - PSVHP -Pyrokontrol 2115  
 - SVHP - Tepostop 2115  

 

Oprávnění k provádění kontrol, oprav a montáží hydrantů a hydrantových systémů jednotlivých výrobců dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671 - 3.
 Jiří Bláha       PHPS 0464         
 Richard Caha       PHPS 0461        
 Radek Šťastný       PHPS 0462         
 František Grubauer       PHPS 0463        
 Jiří Tvrdík       PH 945         
 Jiří Šimmr       PH 1292         
 Jan Vavřička       PHPS 0543        

 

Osvědčení pro práci  a montáž prvků požární bezpečnosti staveb vyráběných firmou Promat s.r.o., Hilti ČR spol. s.r.o., PRECIZA s.r.o. a GEZE
 Jiří Bláha          190425 - 171523
 Jiří Tvrdík        

121018 - 80614, KD20190225/11 1/1

 

Osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik v oblasti BOZP.
 Robert Válal           BEPR/032/PRE/2011
 Pavel Havlík           RoVS/1873/PRE/2011
 Renáta Šarmanová           TÜV/1263/PREV/2012
 Ing. Miroslav Ambrůžek           RoVS/4365/PRE/2016

 

Osvědčení k provádění revizí a zkoušek tlakových zařízení, periodické zkoušky nádob na plyny.
 Robert Válal         2957/6/10/R - TZ - NA, 5958/6/10/ZP - TZ - NP
 Jiří Bláha         2959/6/10/R - TZ - NA, 2960/6/10/ZP - TZ - NP
 Radek Šťastný         2961/6/10/R - TZ - NA, 2962/6/10/ZP - TZ - NP

 

Certifikát k oprávnění provádět montáž, kontrolu, údržbu a opravy elektrická požární signalizace (EPS).
 Jiří Bláha         019/2005
 František Grubauer         020/2005

 

Oprávnění k montáži, uvádění do chodu, údržby, opravy a pravidelné kontroly protipožárních klapek
 Jiří Tvrdík         168/2007

 

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady - odbor životního prostředí MmJ.
 rozhodnutí č. OŽP/06/10278 - OH/Ďá

 

Povolení k zacházení s regulovanými hasivy od Ministerstva životního prostředí ČR.
 rozhodnutí č. 55/740/07

Odborná způsobilost s nakládáním s fluorovanými plyny vydaný podle §6 ods.3 zákona NR SR č. 286/2009.
 Jiří Bláha               FO/039/2010           
 Jiří Tvrdík              FO/085/2010
 

Osvědčení CZ 13 -1247 - se vztahuje na systémy Intumex® uvedené v technologických předpisech společnosti Intumex s.r.o.
 Jiří Bláha                CZ 13 - 1247 - 1
 Jiří Tvrdík       CZ 13 - 1247 - 2

 

Osvědčení pro revizi, montáž a servis požárních uzávěrů dle výrobního programu společnosti ADOR CZ s.r.o.
 Jiří Bláha         P-133-2015    
 Pavel Havlík       P-135-2015
 Jiří Tvrdík       P-136-2015
 Richard Caha       P-134-2015


Osvědčení pro periodické kontroly prostředků osobního zabezpečení pro práce ve výškách od SAFE TIME, s.r.o.
 Tomáš Entlicher  

 

Ostatní certifikáty
webmaster CORA 2007 - 2024, www.cora.cz