porovnat

oblíbené
Sloužíme těm, kteří chrání životy, zdraví a majetek druhých.
Facebook Instagram Youtube

Certifikáty a osvědčení

Originály, nebo notářsky ověřené kopie možno předložit na vyžádání!

Osvědčení o odborné způsobilosti dle § 11 zákona České národní rady č. 133/1985 SB., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

 - Robert Válal          Z - 395/96  
 - Jiří Bláha          Z - 229/99  
 - Lucie Válalová          Z - 252/00  
 - Pavel Havlík          Z - 373/96  
 - Jiří Tvrdík          Z - 372/96   
 - Renata Šarmanová          Z - 307/97  
 - Marie Jandová          Z - 253/2000  
 - Ing. Miroslav Ambrůžek          S - OZO - 54/2003  
 - Radek Šťastný          Z - TPO - 47/2019  
 - František Gruabauer          Z - TPO - 45/2019  
 - Jan Vavřička          Z - TPO - 132/2018  

  

Osvědčení Národně bezpečnostního úřadu o provedení bezpečnostní prověrky podle ust. § 36 odst. 2 zákona č. 148/ Sb., o ochraně utajovaných skutečností.

 - Robert Válal          80 - 62/2003 - NBÚ/PFO - 1       "vyhrazené"
 - Jiří Bláha          80 - 61/2003 - NBÚ/PFO - 1       "vyhrazené" 

 

Oprávnění Institutu technické inspekce Praha, organizace státního požárního dozoru k oprávnění periodických zkoušek kovových tlakových nádob.

 - ITI         1125/6/05/TZ - R, PZ - NA, NP  

 

Oprávnění k provádění údržby a oprav hasicích přístrojů dle ust. & 1 (písm. k) vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb. vyráběných zmocnitelem.

 - FLN Neuruppin (Pyroservis a.s. Praha)     Z 0041/06       
 - ZMOCNĚNÍ Kordeta     42      
 - ZMOCNĚNÍ Hastex & Haspr s.r.o. Srch     42      
 - Tepostop Přelouč     22      

 - ESTO Cheb s.r.o.
            Robert Válal   
            Jiří Bláha                      

   
0016/03
002/2011
003/2011
     


Oprávnění k provádění kontrol hasicích přístrojů ve smyslu ust. § 9 a 10 vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb.

 Jiří Bláha  
 - FLN Neuruppin 1110
 - SVHP - Kodreta 1110 
 - SVHP - Tepostop 1110 
 - SVHP - Pyrokontrol 1110 
 - SVHP - Hastex & Haspr 1110 
 - VŠECH KATEGORIÍ 0069/03
 Richard Caha  
 - SVHP - Kodreta 1390
 - SVHP - Tepostop 1390 
 - SVHP - Pyrokontrol 1390
 - SVHP - Hastex & Haspr 1390
 - VŠECH KATEGORIÍ 10623 
  - ETS                               007/2000  
 Radek Šťastný   
 - FLN Neuruppin 0152
 František Grubauer     
 - FLN Neuruppin 1430 
 Jiří Tvrdík  
 - FLN Neuruppin 0945
 - SVHP - Kodreta 0945 
 - SVHP - Tepostop 0945 
 - SVHP - Pyrokontrol 0945 
 - SVHP - Hastex & Haspr 0945 
 - VŠECH KATEGORIÍ 10607
 Jiří Šimmr  
 - SVHP - Kodreta 1292 
 - SVHP - Tepostop 1292 
 - SVHP - Pyrokontrol 1292 
 - SVHP - Hastex & Haspr 1292 
 - VŠECH KATEGORIÍ 10627
  - FLN Neuruppin                                    1292       
 Robert Válal  
 - FLN Neuruppin 0869
 - VŠECH KATEGORIÍ   42/2009
  - VŠECH KATEGORIÍ                            10605              
  - ETS  04/2000  
 Jan Vavřička    
 - FLN Neuruppin 0443  
 - SVHP - Kodreta 0443  
 - SVHP - Pyrokontrol 0443  
 - SVHP - Hastex & Haspr 0443  
 - VŠECH KATEGORIÍ 10634  
Martin Mikuláštík    
 - SVHP - Hastex & Haspr 2115  
 - SVHP - Kodreta 2115  
 - PSVHP -Pyrokontrol 2115  
 - SVHP - Tepostop 2115  

 

Oprávnění k provádění kontrol, oprav a montáží hydrantů a hydrantových systémů jednotlivých výrobců dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671 - 3.

 - Jiří Bláha       PHPS 0464         
 - Richard Caha       PHPS 0461        
 - Radek Šťastný       PHPS 0462         
 - František Grubauer       PHPS 0463        
 - Jiří Tvrdík       PH 945         
 - Jiří Šimmr       PH 1292         
 - Jan Vavřička       PHPS 0543        

 

Osvědčení pro práci  a montáž prvků požární bezpečnosti staveb vyráběných firmou Promat s.r.o., Hilti ČR spol. s.r.o., PRECIZA s.r.o. a GEZE

 - Jiří Bláha          190425 - 171523
 - Jiří Tvrdík        

121018 - 80614, KD20190225/11 1/1

 

Osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik v oblasti BOZP.

 - Robert Válal           BEPR/032/PRE/2011
 - Pavel Havlík           RoVS/1873/PRE/2011
 - Renáta Šarmanová           TÜV/1263/PREV/2012
 - Ing. Miroslav Ambrůžek           RoVS/4365/PRE/2016

 

Osvědčení k provádění revizí a zkoušek tlakových zařízení, periodické zkoušky nádob na plyny.

 - Robert Válal         2957/6/10/R - TZ - NA, 5958/6/10/ZP - TZ - NP
 - Jiří Bláha         2959/6/10/R - TZ - NA, 2960/6/10/ZP - TZ - NP
 - Radek Šťastný         2961/6/10/R - TZ - NA, 2962/6/10/ZP - TZ - NP

 

Certifikát k oprávnění provádět montáž, kontrolu, údržbu a opravy elektrická požární signalizace (EPS).

 - Jiří Bláha         019/2005
 - František Grubauer         020/2005

 

Oprávnění k montáži, uvádění do chodu, údržby, opravy a pravidelné kontroly protipožárních klapek

 - Jiří Tvrdík         168/2007

 

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady - odbor životního prostředí MmJ.

 - rozhodnutí č. OŽP/06/10278 - OH/Ďá

 

Povolení k zacházení s regulovanými hasivy od Ministerstva životního prostředí ČR.

 - rozhodnutí č. 55/740/07Odborná způsobilost s nakládáním s fluorovanými plyny vydaný podle §6 ods.3 zákona NR SR č. 286/2009.

- Jiří Bláha               FO/039/2010           
- Jiří Tvrdík              FO/085/2010


Osvědčení CZ 13 -1247 - se vztahuje na systémy Intumex® uvedené v technologických předpisech společnosti Intumex s.r.o.

- Jiří Bláha                CZ 13 - 1247 - 1
- Jiří Tvrdík       CZ 13 - 1247 - 2

 

Osvědčení pro revizi, montáž a servis požárních uzávěrů dle výrobního programu společnosti ADOR CZ s.r.o.

- Jiří Bláha         P-133-2015    
- Pavel Havlík       P-135-2015
- Jiří Tvrdík       P-136-2015
- Richard Caha       P-134-2015Osvědčení pro periodické kontroly prostředků osobního zabezpečení pro práce ve výškách od SAFE TIME, s.r.o.

- Tomáš Entlicher  

 

Ostatní certifikáty

 
webmaster CORA 2007 - 2023, www.cora.cz