« články pro veřejnost

Hasicí přístroje

08.03.2013 10:04:15

Na kolik si ceníte váš majetek, zdraví a život?


Přenosné hasicí přístroje do domácnosti - pořídit si je se vyplatí

hasicí přístroje pro domácnostPřenosný hasicí přístroj je vhodný do každé domácnosti. Tyto prostředky již mnohokrát pomohly zlikvidovat začínající požár a zabránit tak větším škodám. Pokud vám totiž např. začne hořet el. spotřebič, skříň nebo záclony, kbelík s vodou již na uhašení nemusí stačit a je třeba použít přenosný hasicí přístroj, který má mnohem větší hasební účinek. Hasiči na základě svých zkušeností jejich pořízení velmi doporučují.více informací

Jaký typ hasicího přístroje je povinný pro rodinný dům?

Požár domu s hasicím přístrojemPodle vyhlášky č. 23/2008 Sb. musí být všechny rodinné domy schválené po 1.7. 2008 povinně vybaveny alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností nejméně 34 A.

Jedná se například o HP z naší nabídky https://www.vyzbrojna.cz/101/841/p6th-praskovy-hasici-pristroj.htmlvíce informací

Kam umístit přenosný hasicí přístroj?

Umístění hasicího přístrojeHasicí přístroj by měl být umístěn na takovém místě, aby byl viditelný, snadno dostupný a rychle použitelný.

Nejlepší je umístit ho na místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru, nebo v jejich dosahu (například v kuchyni, dílně, garáži apod.). Je to nutné zejména v dřevěných chalupách a chatách, u kutilů s autogeny, rozbrušovačkami a opalovacími lampami.více informací

Jak hasicí přístroj kontrolovat?

Servis hasicích přístrojůPořízení ale ani provoz přenosných hasicích přístrojů nejsou příliš nákladné. Cena za jejich kontrolu se pohybuje maximálně v desítkách korun. Kontrola hasicích přístrojů se provádí nejméně jednou za rok. Servis, opravy, kontrolu svých hasicích přístrojů - vše najdete na jednom místě: www.vyzbrojna.cz.
https://www.vyzbrojna.cz/revize-servis-30_27.htmlvíce informací

Jaký hasící přístroj si zakoupit?

Jaký hasicí přístroj koupitSprávná volba hasicího přístroje v boji se začínajícím požárem je podmíněna druhem hořlavé látky. Před pořízením hasicího přístroje byste si měli rozmyslet, co vlastně chcete případně hasit, jaké materiály a zařízení se v místnosti nacházejí atd. Na základě toho se pak můžete rozhodnout, jaký druh hasicího přístroje by byl pro vás nejlepší a jak velký by měl být. Pokud si nejste jistí, neváhejte nás kontaktovat. Jsme vždy připraveni pomoci Vám s výběrem.více informací

 

Proč si pořídit požární hlásič?

Detektor plynu a kouřeČím dál častěji slyšíme o vzniku požáru v domácnostech a průmyslových objektech. Proto jsme pro Vás připravili krátké shrnutí a několik rad, jak případné riziko vzniku požáru minimalizovat. Ne každý požární hlásič se hodí do všech prostředí. Proto je nutné jej správně vybrat. Ve spánku či v nepřítomnosti stačí pouze neopatrnost a zkáza je tu. Plyn nejen že je schopen člověka otrávit, ale i nepatrná jiskra dokáže zažehnout peklo. Potom už je pozdě přemýšlet, proč jsme chtěli ušetřit a nepořídili si detektor plynu.potřebujete poradit?

Jak předcházet vzniku požáru

Vznik požáru nelze vyloučit a je třeba s ním počítat. Nejlepší obranou a nezbytným předpokladem je včasné zjištění a rychlý zásah. Ten dovede zachránit lidské životy i majetek. Málokdo si však uvědomuje, že většina obětí požáru neuhoří ale zemře v důsledku nadýchání se toxických zplodin. Největší nebezpečí na nás číhá v noci. Kouř je totiž rychlejší a tišší než oheň a pouhá dvě až tři nadechnutí jsou smrtelná.potřebujete poradit?

 

 


 

 

HasičákyPravděpodobnost vzniku požáru nákupem hasicích přístrojů a hlásičů nesnížíte ani o fous.

Pravděpodobnost, že vám zůstane barák stát zvýšíte velmi podstatně.

... a bude se vám lépe spát.

 


Přenosné hasicí přístroje do domácnosti - pořídit si je se vyplatí 

 Přenosný hasicí přístroj je vhodný do každé domácnosti. Tyto prostředky již mnohokrát pomohly zlikvidovat začínající požár a zabránit tak větším škodám. Pokud vám totiž např. začne hořet el. spotřebič, skříň nebo záclony, kbelík s vodou již na uhašení nemusí stačit a je třeba použít přenosný hasicí přístroj, který má mnohem větší hasební účinek.
I když ani po nabytí účinnosti nové vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, nebude vybavení hasicími přístroji povinné pro všechny domácnosti (nově jen pro nové rodinné domy), hasiči na základě svých bohatých zkušeností jejich pořízení velmi doporučují.
Stejně jako u "hlásičů požáru," také u hasicích přístrojů platí, že jejich umístění, druhy a počet je stanoven ve schválené projektové dokumentaci příslušné stavby.
Pokud si nevíte rady s výběrem a umístěním hasicích přístrojů ve svém domě, obraťte se na nás. Jsme připraveni Vám poradit!    ICONA
Povinnost vybavit stávající objekty přenosnými hasicími přístroji stanoví § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů s podrobnostmi uvedenými v ustanovení § 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb. V prostorách a zařízeních právnických a podnikajících fyzických osob, u nichž nebylo stanoveno množství, druh a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany, se zabezpečují a instalují hasicí přístroje na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu.
Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, pak v příloze č. 4 přináší zpřesnění a konkrétně stanoví umístění, množství a druhy hasicích přístrojů, které je nutné mít v nově postavených rodinných domech, bytových domech, ubytovacích zařízeních, garážích a v prodejních stáncích.

Jaký typ hasicího přístroje je povinný pro rodinný dům?

Podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. musí být všechny rodinné domy schválené po 1.7. 2008 povinně vybaveny alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností nejméně 34 A.

Zakoupit vhodný hasicí přístroj pro rodinný dům

Údaj o hasicí schopnosti musí být uveden na štítku každého prodávaného přenosného hasicího přístroje Přenosný hasicí přístroj s hasicí schopnosti 34 A (tedy na požáry pevných látek) musí být schopen uhasit požár dřevěné hranice o rozměrech 0,5 x 0,56 x 3,4 metru. Hašení při zkoušce začíná po 8 minutách po zapálení hořlavé kapaliny umístěné na hranici. Pokud vlastníte starší ale stále funkční hasicí přístroj, který nemá na typovém štítku uvedenou hasicí schopnost, stačí nahlédnout do přílohy č. 4 vyhlášky č. 23/2008, kde je převodní tabulka. V ní lze zjistit, zda daný hasicí přístroj splňuje minimální požadavky dané vyhláškou.
Vyhláška č. 23/2008 Sb. sice pro rodinné domy stanoví přenosný hasicí přístroj na požáry typu A (požáry pevných látek), ale na trhu existují také přenosné hasicí přístroje splňující povinné minimum, které mají universální hasicí náplň určenou nejen pro požáry pevných látek, ale i požáry kapalin (typ B) a plynů (typ C).
Navíc je třeba si uvědomit, že občané si nemusí pořizovat přenosný hasicí přístroj přesně s označením 34 A. Namísto jednoho se mohou vybavit i dvěma nebo více přenosnými hasicími přístroji s menší hasicí schopností, ovšem součet jejich hasebních jednotek pro požáry typu A musí dosáhnout alespoň stanovené minimum 34

Kam umístit přenosný hasicí přístroj?

Hasicí přístroj by měl být umístěn na takovém místě, aby byl viditelný, snadno dostupný a rychle použitelný. Logicky nejlepší je umístit ho na místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru, nebo v jejich dosahu (například v kuchyni, dílně, garáži apod.). Je to nutné zejména v dřevěných chalupách a chatách, u kutilů s autogeny, rozbrušovačkami a opalovacími lampami.

Jestliže ponecháte přístroj někde zapadlý v komoře, nemuseli jste si ho vůbec kupovat.
Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje můžete umístit i na podlahu nebo jinou vodorovnou stavební konstrukci, ale zároveň je musíte vhodným způsobem zajistit proti pádu (např. řetízkem nebo podstavcem). Podmínky umístění hasicích přístrojů v objektu stanoví §3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Jak hasicí přístroj kontrolovat?

Aby splnil svoji funkci, musí být hasicí přístroj provozuschopný, tedy udržován v řádném technickém stavu. Kontrola hasicích přístrojů se provádí nejméně jednou za rok (pokud např. dokumentace výrobce nestanoví jinak), a také po každém použití.

Jednou za 3 - 5 let by měl každý přenosný hasicí přístroj projít náročnější periodickou zkouškou (vodní a pěnový hasicí přístroj musí být přezkušován každé tři roky, ostatní jednou za pět let). Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy (vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci) a průvodní dokumentací výrobce.
Kontroly, opravy a plnění hasicích přístrojů mohou provádět jen osoby s odbornou kvalifikací, které vlastní doklad opravňující je k uvedeným činnostem. Upozorňujeme, že příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR neprovádějí a ze zákona ani nemohou provádět kontroly v domácnostech a tedy ani kontroly přenosných hasicích přístrojů.

Pořízení ale ani provoz přenosných hasicích přístrojů nejsou příliš nákladné. Cena za jejich kontrolu se pohybuje maximálně v desítkách korun.
Každý hasicí přístroj musí být opatřen plombou spouštěcí armatury a typovým štítkem, který by měl obsahovat název výrobce, datum kontroly, jméno a identifikační číslo revizního technika, a také vyobrazení, jak hasicí přístroj uvést do činnosti, na jakou třídu požárů je vhodný a na co nesmí být použit (například hašení elektrických zařízení pod napětím apod.).

Jaký hasicí přístroj si zakoupit?

Před pořízením hasicího přístroje byste si měli rozmyslet, co vlastně chcete případně hasit, jaké materiály a zařízení se v místnosti nacházejí atd. Na základě toho se pak můžete rozhodnout, jaký druh hasicího přístroje by byl pro vás nejlepší a jak velký by měl být.
Správná volba hasicího přístroje v boji se začínajícím požárem je podmíněna druhem hořlavé látky. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru.

Třída A - požáry pevných látek (např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty), jejich hoření je zpravidla doprovázeno žhnutím. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní a pěnové.
Třída B - požáry kapalin nebo látek, které přecházejí do kapalného skupenství (např. barvy a laky, benzin, nafta, dehet, oleje, ředidla, aceton, vosky, asfalt, pryskyřice, mazadla). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové.
Třída C - požáry plynů (např. zemní plyn, propan-butan, vodík, svítiplyn, acetylen, metan). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové nebo plynové hasicí přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého).
Třída D - požáry lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). Při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.
Třída F - požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných v kuchyňských spotřebičích. Na tento typ požárů lze použít speciální hasicí přístroje.

Jednou z možností je vybavit si domácnost práškovým hasicím přístrojem (např. o objemu hasiva např. 6 kilogramů).  Jsou to (na rozdíl třeba od vodních hasicích přístrojů) téměř univerzální přístroje, které lze vedle hašení některých pevných látek použít také na hořlavé kapaliny a plyny (např. propan-butan, benzín, oleje, karma) i na elektrické zařízení pod proudem.
Vodní hasicí přístroje jsou zase nejvhodnější pro hašení pevných hořlavých látek (dřevo, papír, uhlí, textil), jejich nevýhoda je však v tom, že se jimi nesmí hasit zařízení pod napětím, nejsou příliš účinné ani při hašení hořlavých kapalin (např. benzínu).
Pěnové hasicí přístroje jsou vhodné zejména pro hašení hořlavých kapalin jako benzín, nafta, olej. Na trhu jsou rovněž k dostání sněhové hasicí přístroje - ty jsou vhodné zejména na hašení elektrických zařízení pod proudem (včetně jemné elektroniky a mechaniky), dále pak hořlavých kapalin a plynů.
Existují také plynové hasicí přístroje, dražší ale vysoce účinný přístroj vhodný k hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhnoucích látek. Hasivo se bezezbytku rozptýlí, proto lze tento typ použít při hašení automobilů, jemné mechaniky, počítačové techniky a jiných elektronických zařízení.
Pohotovým a účinným pomocníkem pro případ začínajícího požáru je také hasicí sprej s nejrůznějšími náplněmi. Hlavní výhodou je zejména snadná manipulace (a z ní plynoucí rychlý zásah), dále pak spolehlivost a výhodná cena. Největší uplatnění naleznou v automobilech, domácnostech, dílnách, kancelářích, při kempinku a grilování.

Jak hasí různé hasicí přístroje

  vodní pěnové sněhové práškové plynové
benzín, nafta, olej nevhodné výborně dobře výborně dobře
Elektrický rozvaděč nesmí nesmí výborně výborně dobře
Knihy, archivy dobře dobře omezeně dobře nevhodné
Hobliny, piliny výborně výborně nevhodné nevhodné nevhodné
Počítače, video, televizor nesmí nesmí dobře nevhodné dobře

Jak hasicí přístroj používat?

Obsluha hasicího přístroje je jednoduchá a jednotlivé kroky jsou zřetelně popsány přímo na jeho lahvi (1. vytáhni pojistku! 2. nasměruj na oheň! 3. stiskni páku ventilu!)

Zásah hasicím přístrojem při požáru je nutno provádět vždy po směru větru a vystřikující proud hasiva musí směřovat vždy do ohniska požáru, resp. na hořící předměty - ne do plamenů, přičemž je nutno neustále postupovat za požárem. Udržujte dostatečný odstup od požáru, dávejte pozor, abyste proudem hasiva nepřenesli plameny na nežádoucí místa, nebo abyste se při používání vodních přístrojů neopařili. Při hašení postupujte odspoda nahoru (plameny jdou většinou nahoru) U práškových hasicích přístrojů se doporučuje hasit přerušovaně. Po uhašení dejte pozor, aby nedošlo k opětovnému vzplanutí.
Snažte se vždy používat hasicí přístroj s hasivem, které je vhodné pro hašení hořící látky. Při použití nesprávného typu hasicího přístroje (např. vodního přístroje na benzín) může být hašení málo účinné, zdlouhavé a dokonce může způsobit větší škody než samotný požár.
Někdy je výhodnější použít spíše jemnější techniky než hasicí přístroj (např. u požáru v raném stádiu) - zamezit přístupu vzduchu a menší požár v zárodku uhasit improvizovanými prostředky: např. udusit botou, pokrývkami nebo jinými silnějšími textiliemi bez umělých vláken nebo vodou (pozor však na elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny.)
Pamatujte, že pokud hasicí přístroj jednou použijete (byť sebekratší dobu), je nutné dát přístroj znovu naplnit a zkontrolovat. Kdybyste totiž proti požáru použili již částečně vyprázdněný přístroj, mohli byste hasivo spotřebovat ještě před zdoláním plamenů.
Rychlé použití přenosného hasicího přístroje může zachránit mnoho. Pokoušet se však vlastními silami uhasit požár v pokročilém stádiu (např. v pokoji zcela zaplněném zplodinami hoření) pouze hasicími přístroji nemá smysl, i když jich máte několik. Volejte rychle hasiče, ti své řemeslo znají a jsou patřičně vybaveni. Přenosný hasicí přístroj nedokáže uhasit již plně rozvinutý požár, proto nikdy s přivoláním hasičů neváhejte.

Pamatujte, že investovat do zajištění svého života se vždy vyplatí a škody způsobené případným požárem vždy mnohonásobně překračují náklady vynaložené např. na pořízení hasicího přístroje nebo "hlásiče požáru." Nemluvě o ohrožení životů a zdraví.

Proč si pořídit požární hlásič?

Čím dál častěji slyšíme o vzniku požáru v domácnostech a průmyslových objektech. Proto jsme pro Vás připravili krátké shrnutí a několik rad, jak případné riziko vzniku požáru minimalizovat. Nikdo si totiž nemůže být jist, zdali nebude i on dalším účastníkem vzniklého požáru.

Požární vyhláška

Od 1.července 2008 začala platit nová hasičská vyhláška schválená Evropskou unií. Tato vyhláška vyžaduje montáž požárních hlásičů do všech nově zkolaudovaných objektů.
Kde budou nařízeny požární hlásiče:

  • V bytech do 150m2 jeden požární hlásič
  • V rodiných domech jeden na každé patro
  • V ubytovacích zařízeních v každém pokoj

Jak předcházet vzniku požáru

Vznik požáru nelze vyloučit a je třeba s ním počítat. Nejlepší obranou a nezbytným předpokladem je včasné zjištění a rychlý zásah. Ten dovede zachránit lidské životy i majetek. Málokdo si však uvědomuje, že většina obětí požáru neuhoří ale zemře v důsledku nadýchání se toxických zplodin. Největší nebezpečí na nás číhá v noci. Kouř je totiž rychlejší a tišší než oheň a pouhá dvě až tři nadechnutí jsou smrtelná. Navíc toxický kouř prohlubuje spaní, a tak se oběti požáru udusí během spánku bez možnosti záchrany. Jedinou ochranou je v tomto případě včasné varování a rychlý odborný zásah. K rychlému varování poslouží požární hlásič. Pro rychlý zásah je vhodné vlastnit aspoň jeden hasicí tlakový přístroj.

Zde doslova platí, lepší je když Vás budí hlásič nežli hasič.

Únik plynu a detektor plynů

Pokud vlastníte plynový spotřebič, plynová kamna, Wavky či karmu, nemůžete si být nikdy jistí, zda nedojte k úniku plynu. I přesto, že dnes se ve většině případů používají plyny, které lze při úniku cítit, nikdo vám nezaručí, že ho zavčas ucítíte. Ve spánku či v nepřítomnosti stačí pouze neopatrnost a zkáza je tu. Plyn nejen že je schopen člověka otrávit, ale i nepatrná jiskra dokáže zažehnout peklo. Potom už je pozdě přemýšlet, proč jsme chtěli ušetřit a nepořídili si detektor plynu.

Jak vybrat požární hlásič

Ne každý požární hlásič se hodí do všech prostředí. Proto je nutné jej správně vybrat. Při výběru požárního hlásiče je nutné přihlédnout k typu požáru nebo plynu, který chceme detekovat. Lze detekovat vznikající kouř, zápach vznikajícího požáru nebo unikající plyn. Pokud požární hlásič špatně vybereme nebo jej umístíme do nevhodného prostředí, může se stát že, bude reagovat na jiné podněty než je požár (prach, vlhkost...) V horším případě nebude reagovat ani na vznikající požár.

Typy požárních hlásičů

Opticko-kouřový požární hlásič: Tento požární hlásič detekuje vznikající kouř při hoření. Hlásič spustí poplach v momentě, kdy kouř dosáhne k místu, kde je namontován. Opticko-kouřový požární hlásič je spolehlivý, levný a velmi odolný proti falešným poplachům. Nejčastěji se montuje do obývacích pokojů, ložnice, na chodby atd. Není vhodný do prašných a vlhkých prostor (prašné provozy, koupelny atd.).
 
Princip: opticko-kouřový
Vyvolání poplachu: vestavěná siréna
Napájení: baterie (cca 1 rok)
Vhodné prostředí: ložnice, obývací pokoj
Nevhodné prostředí: prašné, vlhké

Ionizační požární hlásič: Tento typ požárního hlásiče detekuje vznikající zápach nejen při spalování. Je velmi citlivý a rychlý při vyvolání poplachu. Z tohoto důvodu není vhodný do místností, kde vzniká zápach (garáž, provoz, společný obývací pokoj s kuchyní). Na rozdíl od opticko-kouřového požárního hlásiče nevyvolává poplach v prašném prostředí.

Princip: ionizační
Vyvolání poplachu: vestavěná siréna
Napájení: baterie (cca 1 rok)
Vhodné prostředí: provoz, chodba
Nevhodné prostředí: vlhké, vznikající zápach

Plynový požární hlásič: detekuje unikající hořlavý plyn. Je vhodný do místností, kde hrozí možnost úniku plynu, jako jsou kotelny, kuchyně, koupelny s karmou. Montáž tohoto požárního hlásiče závisí na typu plynu, který chceme detekovat. Pro těžké plyny jej montujeme k podlaze, pro lehké plyny ke stropu. Bohužel plynový požární hlásič nedetekuje kouř a vznikající požár a nelze ho provozovat na baterie.
Detektor hořlavých plynů GAS4

Princip: plynový-žhavený
Vyvolání poplachu: vestavěná siréna
Napájení: 220V
Vhodné prostředí: kuchyň, plynová kotelna
Nevhodné prostředí: velmi vlhké

hasicí přístroje 

 

Sloužíme těm, kteří chrání životy, zdraví a majetek druhých.
Požární bezpečnost s.r.o.

Prodejny a výdejní místa

V našich prodejnách si můžete Vaši objednávku nejen vyzvednout, ale nakoupit i jiné zboží.

V naší nabídce je celkem

1 700
položek zboží

Vaše odměny za body

uplatněte své body na www.rajhasicu.cz.

Aukce

Každý den dražíme nové věci za super ceny v naší aukci.

webmaster CORA 2007 - 2021, www.cora.cz
nákupní košík
Váš koš je prázdný.
Cena po slevě: 0,00 Kč
Počet bodů do Ráje hasičů: 0


Cena hejtmana Kraje Vysočina

rosenbauer

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.