porovnat

oblíbené
Sloužíme těm, kteří chrání životy, zdraví a majetek druhých.
Facebook Instagram Youtube
« články pro veřejnost

Jak vybrat hasicí přístroj

09.03.2013 15:16:15

Rozdělení hasicích přístrojů (HP) podle druhu hasicí látky:

Práškové hasicí přístroje: Práškový hasicí přístroj má univerzální použití. Hasivem je plynem hnaný jemný prášek. Hasebným účinkem těchto přístrojů je stěnový efekt. Tyto hasicí přístroje nejsou vhodné do prostředí, ve kterém se vyskytují přístroje citlivé na prach (jemná elektronika atd.). Protože prášek není vodivý, jsou tyto přístroje vhodné pro hašení zařízení pod el.napětím do 1000V ze vzdálenosti 1m nebo při zachování bezpečnostních předpisů až do napětí 110kV.

Využití naleznou práškové hasicí přístroje zejména v obytných a skladových budovách, stavebnictví, chemických provozech, zemědělství, strojních dílnách, garážích, školách, osobních a nákladních automobilech, autobusech, vlacích.

 

Vodní hasicí přístroje: Hasicí látkou je voda obsahující uhličitan draselný (potaš), který zabraňuje zamrzání vody. Účinnost vodních hasicích přístrojů je relativně nejnižší z dostupných hasicích přístrojů. Hasebním účinkem těchto přístrojů je zejména chlazení. Tyto hasicí přístroje jsou vhodné pro hašení pevných látek, naopak nejsou vhodné pro hašení elektrických zařízení pod napětím.

Využití naleznou například v zemědělství při požárech pevných látek jako je např. dřevo.

 

Pěnové hasicí přístroje: Hasicí látkou je voda, která obsahuje pěnidlo (to ve styku se vzduchem vytváří pěnu). Hasebným účinkem těchto přístrojů je izolování hořící látky od okolí (zabraňuje úniku hořlavých plynů a par z pásma hoření a naopak zabraňuje přístupu vzduchu k hořící látce). Pěnový hasicí přístroj je vhodný pro hašení hořlavých kapalin, naopak nejsou vhodné k hašení látek, které pěnu rozkládají (typicky aceton nebo líh) a také nejsou vhodné k hašení elektrických zařízení pod napětím.

Pěnové hasicí přístroje jsou vhodné k hašení požárů tříd A a B (viz. níže).

 

Sněhové hasicí přístroje: Hasivem je stlačený oxid uhličitý. Pozor, rozpínání plynu při opouštění nádoby způsobuje jeho rapidní ochlazení (nebezpečí vážných omrzlin) a je tedy nezbytně nutné držet hubici pouze za držadlo. Sněhové hasicí přístroje jsou vhodné k hašení hořlavých kapalin, plynů a zařízení pod elektrickým proudem. Z důvodu rychlosti hasebního plynu také není možné účinně těmito hasicími přístroji hasit sypké látky. Tyto přístroje také nejsou vhodné pro hašení pevných látek jako např. dřevo. Užití sněhových hasicích přístrojů v uzavřených prostorech může být nebezpečné.

 

Plynové hasicí přístroje s čistým hasivem: Hasivem jsou speciální hasicí látky (chemicky vyrobené plyny, obsahují 1,1,1,3,3,3, - hexafluoropropan), které jsou bezbarvé. Tyto halonové plyny se dají považovat za nejúčinnější hasicí medium – plynové hasicí přístroje jsou použitelné na všechny typy požárů kromě požárů alkalických kovů; hasicé plyny jsou netoxické, nekorozivní, nevodivé a po hašení po nich nezůstávají stopy. Lze použít na hašení zažízení pod elektrickým napětím do 1000V ze vzdálenosti 1m nebo při zachování bezpečnostních předpisů až do napětí 110kV.

Plynové hasicí přístroje jsou vhodné zejména pro hašení elektronických zařízení, výpočetní a záznamové techniky, nosičů dat, archivů, velínů, muzeí, telefonních ústředen, vojenské techniky apod.

 

Hasicí spreje: nenahrazují klasické hasicí přístroje. Hasicí sprej je určen k hašení začínajících požárů třídy A (pevné látky – dřevo, papír, tkaniny apod.),  B (kapaliny – benzín, nafta, rozpouštědla, barvy, apod. vyjma olejů) a C (běžná plynová zařízení s provozním tlakem do 0,3 MPa). Konstrukce spreje umožňuje hašení v jakékoli poloze, i dnem vzhůru, což zvláště při stresové situaci zabezpečí funkčnost za všech okolností (na rozdíl od konkurenčních výrobků vybavených stoupací trubičkou, funkčních pouze ve svislé poloze). Náplň je pod stálým tlakem a sprej proto funguje ihned po prvním stisknutí rozprašovače. Podle potřeby lze hašení libovolně přerušovat - sprej zůstává funkční i v případě vícenásobného použití (až do vyčerpání hasiva).

 

Jaký vybrat hasicí přístroj

Správná volba hasicího přístroje v boji se začínajícím požárem je podmíněna druhem hořlavé látky.
Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru:

Třída požáru A – požáry pevných hořlavých látek

Jedná se zejména o dřevo, papír, slámu, uhlí, gumu, textil, plast apod. Pro tuto třídu požáru je vhodný k hašení vodní hasicí přístroj, pěnový hasicí přístroj a práškový hasicí přístroj.

Třída požáru B – požáry hořlavých kapalin

Jedná se zejména o benzin, naftu, oleje, barvy, alkohol apod. Pro tuto třídu požáru je vhodný zejména pěnový hasicí přístroj, práškový hasicí přístroj a plynový hasicé přístroj s čistým hasivem.

Třída požáru C – požáry plynných látek hořících plamenem

Jedná se zejména o propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík atd. Pro tuto třídu je vhodný k hašení práškový hasicí přístroj, sněhový hasicí přístroj s náplní CO2 a plynový hasicí přístroj s čistým hasivem.

Třída požáru D – požáry lehkých alkalických kovů (např. hořčíku a jeho slitiny s hliníkem)

Při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot, hašení vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálních prášků.

Třída požárů F – požáry jedlých rostlinných a živočišných olejů a tuků v kuchyňských zařízeních

K hašení je potřeba použít hasiva se speciálními aditivy, jejichž chemická reakce s olejem vytváří na povrchu ochranný film.

webmaster CORA 2007 - 2023, www.cora.cz