porovnat

oblíbené
Sloužíme těm, kteří chrání životy, zdraví a majetek druhých.
Facebook Instagram Youtube

Reference

 

roční obrat za zboží více jak 163.595.000,- Kč (2021)
roční obrat za služby více jak 15.169.000,- Kč (2021)

celkový obrat společnosti v roce 2021 více jak 181.912.000,- Kč

 • ŠKODA AUTO, a.s. Mladá Boleslav, Vrchlabí, Kvasiny
 • SKANSKA, a.s.
 • Telefonica O2, a.s. (SETHERM CB, a.s.),
 • Čepro, a.s.
 • ČR - Nejvyšší kontrolní úřad,
 • Česká pošta s.p.
 • Krajský úřad, Městský úřad a objekty městského úřadu Jihlava, Polná, Třešť a Telč
 • HZS, HZSP, SDH po celém území České republiky 
 • Katastrální úřad, Správa sociálního zabezpečení, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Bytová družstva a bytové samosprávy okresu Jihlava (několik set bytových jednotek
 • Prodejny COOP JEDNOTY SD okresu Jihlava a Havlíčkův Brod (celkem 131 prodejen)
 • KRONODOR, KRONOSPAN, KRONOMECH - Jihlavské dřevařské závody a.s.
 • PSJ holding, a.s. a pobočné závody PSJ po celém území ČR
 • BOSCH DIESEL s.r.o., Moravské kovárny a.s., Jihlavan a.s., SAPELI spol s r.o.
 • Modeta style s.r.o., TRW Dačice,
 • Pleas a.s. Havlíčkův Brod, Vojenské útvary v Jihlavě a Havlíčkově Brodě
 • GE Capital Bank, a.s., VOLKSBANK 
 • 21 ZŠ, 17 MŠ, SOŠ, ISŠ, SUŠ, SPŠ, VOŠ, VŠ a soukromá gymnázia v kraji Vysočina
 • 24 zemědělských družstev a zemědělských organizací v kraji Vysočina
 • 98 obecních úřadů a jejich objektů v kraji Vysočina
 • Nemocnice Nové Město na Moravě
 • Velvyslanectví Kanady

Ve výše uvedených objektech jsou služby prováděny každoročně, dle smluv.

Prováděné služby

 • revize a opravy hasících přístrojů, revize a opravy požárních vodovodů
 • revize a opravy požárních klapek a stěnových uzávěrů
 • školení a vypracování dokumentace PO a BOZP
 • trvalý asistenční dozor PO a BOZP, asistence při SPD a IBP
 • prodej prostředků požární ochrany, prvků požární bezpečnosti staveb a ochranných pracovních prostředků
Všechny služby jsou prováděny dle současných právních předpisů, pracovníky oprávněnými k provádění těchto služeb, plně v návaznosti na současné právní úpravy v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce.

Výpis těchto referencí je jen malým nahlédnutím do skutečného, několikastránkového seznamu.
webmaster CORA 2007 - 2024, www.cora.cz