porovnat

oblíbené
Sloužíme těm, kteří chrání životy, zdraví a majetek druhých.
Facebook Instagram Youtube

Společenská odpovědnost Požární bezpečnosti s.r.o.

Požární bezpečnost s.r.o. se aktivně hlásí ke své společenské odpovědnosti a to z rozhodnutí majitele společnosti; do své každodenní činnosti společnost dobrovolně integruje i sociální a environmentální hlediska nad rámec hledisek ekonomických.

Za tuto aktivitu jsme získali Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2018 v kategorii soukromého sektoru do 250ti zaměstnanců a za rok 2019 v kategorii soukromého sektoru do 50ti zaměstnanců.
2018     2019

 

Svoji společenskou odpovědnost realizujeme zejména v těchto oblastech:

Přispíváme k rozvoji kvality života občanů měst a krajů, ve kterých naše společnost působí:

 • podporujeme činnost složek IZS, zejména SH ČMS na všech jeho úrovních, každoročně se jedná o statisíce korun
 • orientujeme se na zákazníka a jeho potřeby
 • podporujeme občanskou společnost a kulturní dění v obcích
 • podporujeme požární sport a aktivity při práci s mládeží
 • zdarma nabízíme členským organizacím hasičů využít konferenční prostory v sídle společnosti Královském vršku v Jihlavě
 • podporujeme Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi
 • zdarma nabízíme společenstvím vlastníků bytových jednotek využití konferenčních prostor v sídle společnosti na Královském vršku v Jihlavě

Zajímáme se o spokojenost našich zaměstnanců a realizujeme jejich návrhy:

 • pravidelně hodnotíme spokojenost zaměstnanců
 • všichni zaměstnanci mohou aktivně přispívat svými návrhy ke zlepšování pracovního prostředí
 • na návrhy zaměstnanců pořádáme teambuildingové akce a workshopy
 • i významná strategická rozhodnutí s dopadem na chod společnosti konzultujeme se všemi zaměstnanci

Pečujeme o zaměstnance nad rámec zákonných povinností:

 • poskytujeme 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvky na penzijní připojištění, zvýhodněné mobilní tarify, možnost využívání firemního HW k soukromým účelům, příspěvky na kompenzační sportovní aktivity a výživové doplňky, nad rámec zákonných povinností poskytujeme vysoce kvalitní ochranné pracovní pomůcky
 • poskytujeme možnost zaměstnancům dále zvyšovat svoji kvalifikaci absolvováním seminářů, kurzů, dalšího studia na státních i soukromých školách, poskytujeme studijní volno i nad zákonem stanovené limity
 • jsme v kontaktu i s bývalými zaměstnanci, kteří odešli do starobního důchodu,  setkáváme se s nimi na teambuildingových akcích
 • nabízíme zaměstnancům možnost home office (dle pracovního zařazení)

Zastáváme filosofii rovného přístupu k zaměstnancům a nabízíme rovné příležitosti:

 • nedisktriminujeme zaměstnance na základě pohlaví, věku, rasy nebo náboženského přesvědčení
 • zaměstnáváme kolegy se sníženou pracovní schopností
 • máme implementovaný etický kodex společnosti

Jsme transparentní:

 • máme transparentní vlastnickou strukturu
 • pravidelně uveřejňujeme výroční zprávy a auditované účetní závěrky
 • striktně odmítáme korupci a korupční jednání, pro zaměstnance máme vypracovanou směrnici, která popisuje chování, které respektuje pravidla hospodářské soutěže

Trvale usilujeme o zlepšování procesů a dbáme na životní prostředí:

 • máme implementován systém řízení kvality dle normy ISO 9001:2015 a tento systém pravidelně udržujeme a recertifikujeme
 • v roce 2014 jsme obnovili certifikaci ČSN EN ISO 14001:2005
 • pravidelně obnovujeme movitý majetek tak, abychom používali nové úsporné vozy a vybavení tak, abychom zbytečně nezatěžovali životní prostředí
 • třídíme odpady nad rámec zákonných povinností
 • pravidelnými rekonstrukcemi našich provozoven snižujeme energetické ztráty budov
 • podporujeme dobrovolné hasiče ve sběru elektroodpadu - program "Recyklujte s hasiči"
 • k balení zboží používáme recyklované materiály
 • na prodejnách používáme papírové tašky z recyklovaných materiálů
 • zaměstnanci společnosti v rámci teambuildingových akcí vysazují nové stromy
 • management společnosti se účastní odborných seminářů na témata společenské odpovědnosti organizací

ekonom 2021

V roce 2019 tým zaměstnanců Požární bezpečnosti, včetně majitele Roberta Válala, vysadil dvě nové lípy v Centru hasičského hnutí (CHH) v Přibyslavi.
20191101_103958.jpg

Podpořili jsme Centrum hasičkého hnutí v Přibyslavi a ve spolupráci s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou jsme darovali Centru traktor pro údržbu areálu.

 traktor_CHH.jpg

V roce 2020, jsme nechali vysadit 6 vzrostlých stromů v hodnotě 30 000 Kč.
Stromy jsme vysázeli ve spolupráci se Správou městských lesů Jihlava a svoje místo našly v areálu krematoria Jihlava.

Nově vysázené stromy

 

webmaster CORA 2007 - 2024, www.cora.cz