porovnat

oblíbené
Sloužíme těm, kteří chrání životy, zdraví a majetek druhých.
Facebook Instagram Youtube

Technicko-inženýrské služby (outsourcing) PO a BOZP

Pro organizace, podnikající právnické a fyzické osoby:

 • komplexní služby v oblasti požární ochrany (PO), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
 • výkon funkce osoby odborně způsobilé v PO, preventisty PO
 • zpracování dokumentace PO
 • zpracování dokumentace zdolávání požáru (DZP)
 • zpracování posouzení požárního nebezpečí objektů a technologií
 • výkon funkce osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zpracování dokumentace BOZP
 • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o PO a BOZP
 • odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, odborná příprava preventistů PO
 • konzultace a poradenství v oboru PO a BOZP
 • projekty bezpečnostního značení včetně dodávky a instalace bezpečnostních tabulek (únikové cesty, zákazy, příkazy, apod.)
 • efektivní a ekonomické odstraňování závad zjištěných státními a kontrolními orgány
 • outsourcing PO a BOZP
 • ekonomické projekty s efektivním výběrem technických prvků PO
 • vypracování dokumentace a revizních zpráv ke kolaudaci staveb z hlediska PO a BOZP
 • zpracování a zavedení systému HACCP (eventuálně vč. zpracování provozního a sanitačního řádu), jednorázové, případně pravidelné provádění interních auditů systému HACCP
  (Pro stravovací služby byla v ČR  povinnost zavést kritické body uzákoněna v r. 2004 novelou zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Konkrétní postupy byly uvedeny v prováděcí vyhlášce 137/2004 Sb. - ta však byla upravena s ohledem na  evropskou legislativu, takže v současné době se pro potravinářskou výrobu, pro stravovací služby i uvádění potravin do oběhu (obchod) vychází z evropských předpisů, tedy z Nařízení č. 852/2004).

 

zadat žádost o kontakt

Kontaktní osoby

Jihlava

 

osoba odborně způsobilá v oboru PO a BOZP - Pavel Havlík

       
Telefon: +420 567 304 242 Pavel Havlík Pavel Havlík
  +420 728 699 228
E-mail: havlik@vyzbrojna.cz
   
   
   
       

 

 

Praha

osoba odborně způsobilá v oboru PO a BOZP - Ing. Miroslav Ambrůžek

       
Telefon: +420 567 304 242 Miroslav Ambrůžek Miroslav Ambrůžek
  +420 724 369 169
E-mail: ambruzek@vyzbrojna.cz
   
   
   
       
webmaster CORA 2007 - 2022, www.cora.cz