porovnat

oblíbené
Sloužíme těm, kteří chrání životy, zdraví a majetek druhých.
Facebook Instagram Youtube

PYROCOM TS ECO - tuhé smáčedlo 50×260 mm, program Aqua-ECO

PYROCOM TS ECO - tuhé smácedlo 50×260 mm, program Aqua-ECO
Kód zboží:170 010 320
 
Dodací doba:10 dnů
Záruční doba:24 měsíců
 
Cena bez DPH:180 Kč
Cena s 21% DPH:218 Kč
 


odeslat dotaz na produkt

Voda je jedním z nejcennějších zdrojů naší planety a její spotřeba neustále roste, proto ji musíme využívat hospodárně. Existují místa, kde už nyní je vody nedostatek, nebo se musí složitě a nákladně dopravovat. V takových případech jsou přípravky AQUA-ECO neocenitelné, modifikují totiž vlastnosti vody, čímž zvyšují její hasební efekt a výrazně snižují objem její spotřeby.

Jak AQUA-ECO funguje?
Základem systému AQUA-ECO jsou tuhá smáčedla PYROCOM TS, což je aktivní látka, která se v
podobě kartuší vkládá do přiměšovače nebo proudnice a mění vlastnosti vody.
AQUA ECO snižuje povrchové napětí vody, což zvyšuje efektivnost hašení a současně snižuje spotřebu vody průměrně o více než 50 %. Voda s nízkým povrchovým napětím lépe proniká do materiálu, lépe ho ochlazuje, a tím i rychleji likviduje požár.
Toto řešení výrazně redukuje náklady při zásahu v podobě nižší spotřeby vody, pohonných hmot a olejů pro speciální techniku atd.

Systém šetrný k majetku
Jelikož si zásah vyžádá méně vody, nejsou následky hašení tak katastrofální, jako by byly s použitím samotné vody. Tato výhoda je neocenitelná zejména při hašení požárů ve výškových budovách, případně všude tam, kde nadbytek vody a průsaky škodí.
Další výhodou tuhého smáčedla je možnost jeho použití v hydrantových a jiných stabilních systémech,
kde se vyžaduje vysoká hasební efektivnost a malá spotřeba vody.
Tuhá smáčedla se dále používají na očištění ploch po požáru nebo na lokalizaci míst úniku pohonných hmot. Jedná se o detergent (chemická látka určená k čištění jako mycí prostředek), který minimalizuje ekologické následky na životním prostředí.
Při všech svých unikátních vlastnostech je systém AQUA-ECO naprosto ekologický a jeho nasazení nepředstavuje žádnou hrozbu pro životní prostředí. AQUA-ECO splňuje přísné bezpečnostní a ekologické normy.

Výhody systému AQUA-ECO:
1. Zvýšení hasebního účinku
Smáčedlo snižuje povrchové napětí vody a díky tomu má hasební roztok výrazně lepší hasební účinek a vysoký chladicí efekt.
2. Úspora vody
Díky zvýšení hasebního účinku vody uspoří kartuše tuhého smáčedla (PYROCOM TS) až 70 % použité vody.
3. Bezpečnost
Vysoký účinek systému AQUA-ECO zrychluje provedení zásahu, což zvyšuje bezpečnost hasičů a snižuje riziko pro zachraňované osoby.
4. Vydatnost
Kartuše o hmotnosti 300 g vystačí na cca 2500 litrů vody, tedy přibližně zásobu vody jednoho požárního automobilu.
AQUA-ECO ošetří mnohem více vody než srovnatelná kapalná smáčedla (pro ošetření stejného množství vody by jej bylo potřeba 10–30 litrů).
5. Ekologie
Smáčedla AQUA-ECO jsou netoxická, zdravotně nezávadná a biologicky snadno odbouratelná. Neobsahují nebezpečné PFOS sloučeniny (perfluoroktansulfonany, perzistentní organické látky). Splňují požadavky na ekologicky šetrné výrobky.
6. Životnost
Smáčedla AQUA-ECO se vyznačují vysokou životností, která dosahuje minimálně 5 let. Nespotřebované zbytky je možno opakovaně používat.
7. Jednoduché použití
Kartuše smáčedla je uložena přímo v proudnici nebo v přiměšovači. V kombinaci s přiměšovačem lze použít libovolnou proudnici.
8. Snadná manipulace
Při použití kartuše odpadají starosti s přípravou a mícháním hasebního roztoku, s manipulací a skladováním plných a poté i prázdných obalů, jako je tomu u kapalných hasiv.
9. Variabilita využití
Systém AQUA-ECO má široké spektrum použijí. Lze jej aplikovat např. při hašení požárů lesních porostů, stohů, hald, skládek, automobilů, garáží, bytů, skladů, technologických zařízení, dočišťování úniků ropných produktů. Lze jej rovněž instalovat ve stabilních hasicích zařízeních.
10. Úspora financí
Nasazení systému AQUA ECO přináší významné snížení jak přímých škod způsobených požárem, tak i následných škod po zásahu způsobených vodou. To snižuje náklady na zásah samotný, tak i výši náhrad škod (opravy, pojistné plnění atd.).

Průměr50 + -2 mm
Výška260 + - 5 mm
Hmotnost600 + - 25 g
Vydatnost 1 kartuše smáčedla při 25 °C2 500 l
Hodnota Ph (při 20 °C)6,5 - 8,5
Obsah fluorovaných látekne
Rozpustnost ve vodě100 %
Teplota měknutívyšší než +35 °C
Teplota tánívyšší než +60 °C
Teplota skladování a použitelnostiod - 20 °C do + 35 °C
Teplota varu100 °C
Hořlavostnehořlavý
Samozápalnostnezápalný
Skladovací dobamin. 5 let v neporušeném obalu


SouborTypVelikost 
technicky-list-kartuse.pdfPDF File160 kBstáhnout 
tuhe-smacedlo-pyrocool-eco.pdfPDF File631 kBstáhnout 


Ověřený zákazník

Přidáno: 17. 5. 2019
50% prostě smáčedkdloSouvisející zboží

4 690 Kč s DPH
3 876 Kč bez DPH
varianta 1:
14 641 Kč s DPH
12 100 Kč bez DPH
webmaster CORA 2007 - 2024, www.cora.cz