porovnat

oblíbené
Sloužíme těm, kteří chrání životy, zdraví a majetek druhých.
Facebook Instagram Youtube

BREAKFIRE - hasicí sprej 400ml

BREAKFIRE - hasicí sprej 400ml

Prodej zboží již SKONČIL.


BREAKFIRE - první pomoc proti ohni

Hasicí sprej BREAKFIRE je příkladem skutečné užitečné inovace.
Použití je stejně snadné jako u běžného spreje, vysoce účinné hasivo z něj však dělá efektivní nástroj pro hašení začínajících požárů.
Právě tyto vlastnosti umožní rychlou a pohotovou reakci již v zárodku požáru a mohou zabránit jeho rozšíření a způsobením velkých škod nebo dokonce lidského neštěstí.
Vyjímečnost BREAKFIRE oceňují i profesionálové mezi hasiči a v bezpečnostních složkách.
Vysokou kvalitu také potvrzují nejdůležitější evropské certifikáty.
Hasicí sprej BREAKFIRE je díky přijatelné ceně a kompaktnímu rozměru všem dostupný prostředek pro ochranu proti začínajícím požárům.

BREAKFIRE Vám může být užitečný na místech a v situacích, kde hrozí riziko vzniku požáru.

  • v domácnostech (kuchyně, garáž)
  • na chalupě
  • v autě
  • v přírodě
  • na pracovništi

Hasicí sprej je určen k hašení začínajících požárů třídy A (pevné látky – dřevo, papír, tkaniny apod.), B (kapaliny – benzín, nafta, rozpouštědla, barvy, apod. vyjma olejů) a C (běžná plynová zařízení s provozním tlakem do 0,3 MPa).

Konstrukce spreje umožňuje hašení v jakékoli poloze, i dnem vzhůru, což zvláště při stresové situaci zabezpečí funkčnost za všech okolností (na rozdíl od konkurenčních výrobků vybavených stoupací trubičkou, funkčních pouze ve svislé poloze).
Náplň je pod stálým tlakem a sprej proto funguje ihned po prvním stisknutí rozprašovače. Podle potřeby lze hašení libovolně přerušovat.

Sprej zůstává funkční i v případě vícenásobného použití (až do vyčerpání hasiva). 

BREAKFIRE - hasicí sprej 400ml


593 Kč s DPH
490 Kč bez DPH
240 Kč s DPH
198 Kč bez DPH
710 Kč s DPH
587 Kč bez DPH
630 Kč s DPH
521 Kč bez DPH
webmaster CORA 2007 - 2023, www.cora.cz