porovnat

oblíbené
Sloužíme těm, kteří chrání životy, zdraví a majetek druhých.
Facebook Instagram Youtube

reflexní vybavení

Novela zavádí pro chodce povinnost užít reflexní prvek mimo území obce při snížené viditelnosti, tedy například za tmy, soumraku či v mlze. „Toto opatření přispěje ke snížení počtu nehod mezi vozidly a chodci na místech bez veřejného osvětlení.
Pro chodce to znamená pořízení jakéhokoliv reflexního oděvního doplňku. Může jít také o reflexní pásek či klíčenku. Nejde tedy o povinnost nosit reflexní vestu. Cenové náklady na pořízení těchto prvků se pohybují v řádu desítek korun. Řada výrobců sportovního a pracovního oblečení již dnes užívá reflexní prvky automaticky.
Za porušení povinnosti nosit reflexní prvek není stanovena žádná speciální sankce. Stejně jako v jiných případech, kdy chodec poruší pravidla silničního provozu, může policista na místě vyměřit pokutu v rozmezí 0 – 2000 Kč, ve správním řízení pak je sankce 1500 až 2500 Kč. Policista nicméně má možnost řešit přestupek na místě domluvou. Hlavním smyslem nového pravidla je prevence, nikoliv represe.

Chodci patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu a být viděn na dostatečnou vzdálenost je z hlediska jejich bezpečnosti zásadní požadavek. Povinnost nosit reflexní prvky zakotvila ve své legislativě řada evropských zemí a výsledkem bylo snížení počtu smrtelných nehod chodců. Například sousední Slovensko až do roku 2010 zaznamenávalo ročně výrazně vyšší počet usmrcených chodců v přepočtu na 1 milion obyvatel než Česká republika. Po zavedení zákonné povinnosti chodců používat za snížené viditelnosti reflexní prvky dosahuje Slovensko v této statistice nižší počet úmrtí chodců než ČR.


102 Kč - 1 300 Kč
Varianty:
Výrobce:
159,00 Kč s DPH
131,00 Kč bez DPH
258,00 Kč s DPH
213,00 Kč bez DPH
339,00 Kč s DPH
280,00 Kč bez DPH
103,00 Kč s DPH
85,00 Kč bez DPH
1 300,00 Kč s DPH
1 074,00 Kč bez DPH
varianta 1:
varianta 2:
255,00 Kč s DPH
211,00 Kč bez DPH
webmaster CORA 2007 - 2022, www.cora.cz