porovnat

oblíbené
Sloužíme těm, kteří chrání životy, zdraví a majetek druhých.
Facebook Instagram Youtube

HAS 750 - hasicí sprej 750ml

HAS 750 - hasicí sprej 750ml
Kód zboží:110 010 560
 
Dodací doba:15 dnů
Záruční doba:24 měsíců
 
Cena bez DPH:239 Kč
Cena s 21% DPH:289 Kč
 


odeslat dotaz na produkt

TOTO ZBOŽÍ NENÍ MOŽNÉ POSÍLAT ČESKOU POŠTOU ANI SPOLEČNOSTÍ PPL.
PŘEPRAVA JE MOŽNÁ POUZE POUZE PPL SPRINT NEBO TOP TRANS.
PŘI OBJEDNÁNÍ PROSÍM POČÍTEJTE S TÍM, ŽE VÁS BUDEME KONTAKTOVAT S UPŘESNĚNÍM CENY ZA DOPRAVU.

 

Nový model HAS 750 je určen k hašení začínajících požárů třídy 3A, 21 B a 5 F, včetně požárů elektrických zařízení pod napětím do 1000 V a nezamrzá do mínus 20 °C.

Hasicí sprej HAS 750 byl testován německou nezávislou autorizovanou zkušebnou MPA Dresden GmbH pro prokázání své skvělé účinnosti proti začínajícím požárům.

HAS 750 ml je v souladu s normami EN-3. Zjištěný rating je následující:

3A - pevné látky
21B - kapaliny
5F - oleje
(E) - elektrické zařízení pod napětím do 1000 V

Náplň tvoří nejmodernější netoxické a biologicky rozložitelné hasivo. Je oblíbený u majitelů motorových vozidel a lodí. Chrání váš majetek ve firmě, v domácnosti, na chatě, při grilování nebo kdekoliv, kde hrozí riziko vzniku požáru. Pro svoji malou velikost Vám nezabere téměř žádné místo. Jeho použití je velice snadné i pro ženy, seniory či děti.

Oblasti použití:
dřevo, papír, hořlavé kapaliny, oleje, auto, pryžové a plastové požáry

Velkou výhodou je, že po úspěšném použití hasicího přístroje můžete jednoduše očistit hašenou plochu např. v kuchyni a opět rychle začít pracovat.

 

Technický list výrobku

Hasicí sprej HAS 750

Určení výrobku

Hasicí sprej je určen k hašení začínajících požárů třídy A, B, a F a to včetně požárů elektrických zařízení pod napětím do 1000 V.
Nenahrazuje hasicí přístroj podle ČSN EN-3.

Popis

Hasicí sprej je tvořen válcovou nádobkou, vyrobenou z taženého hliníku. Na povrchu nádoby je PE lesklá samolepící etiketa s textovými a grafickými informacemi, včetně návodu na použití. Vrchní část nádoby má kuželovité zakončení, v němž je zalisován ventil. Na ventil je nasazen plastový rozprašovač, který zajišťuje optimální napěnění a rozptýlení hasiva. Nádoba je opatřena hlavicí z umělé hmoty, která slouží k odjištění a aktivaci hasicího spreje.

Technické údaje

Průměr 74 mm; Výška 263 mm; Objem hasiva 750 ml; Hmotnost 1000 g; Tlak (při plném obsahu) 1MPa při 20 °C; Dostřik 3-4 m; Doba činnosti při hašení 15-30 s; Hasivo vodný roztok tenzidů (AFFF); Hasební účinnost 3A, 21B, 5F; Teplota pro dlouhodobé skladování - 20 °C až +50 °C.

Zdravotní a ekologická charakteristika

Náplň spreje tvoří nehořlavý, nevýbušný, netoxický a zdravotně nezávadný vodný roztok tenzidů (AFFF), který je biologicky snadno rozložitelný. V případě zasažení omýt postižená místa vodou a mýdlem, oči vyplachovat po dobu 15 minut proudem vlažné vody. Kontaktní čočky vyjmout. V případě požití vypít 1–2 sklenice vody, nevyvolávat zvracení (nebezpečí udušení pěnou). V případě vdechnutí většího množství látky vyjít na čerstvý vzduch. V případě přetrvávajícího podráždění nebo jiných zdravotních potíží vyhledat lékaře.

Obsluha

Úspěšnost hasebního zásahu předpokládá trvalé umístění spreje v blízkosti místa s nebezpečím vzniku požáru, aby zásah mohl být uskutečněn rychle, do několika málo sekund po vzniku požáru. Ve vozidle je doporučeno umístit sprej v kabině v dosahu řidiče. Sprej se nesmí umisťovat na volné plochy ve vozidle. Obsluha spočívá v odjištění stisknutím červeného tlačítka, v rychlém přiblížení se co nejblíže k ohni, namíření rozprašovače na ohnisko požáru a v uvedení spreje do činnosti stisknutím zeleného tlačítka. Oheň je vhodné hasit ze vzdálenosti 1 m, aby se co nejvíce využil tlak proudu hasiva. Dle potřeby a situace lze hašení přerušovat uvolněním rozprašovače. Sprej zůstává funkční i v případě vícenásobného použití (až do vyčerpání hasiva).

Specifika hašení různých tříd požárů

Pevné látky – třída A: Hašení zahájit namířením proudu hasiva na střed hořícího předmětu a pokračovat dále tak, aby byl hořící předmět rovnoměrně pokrýván hasební směsí.
Kapalné látky – třída B: Při hašení požárů kapalin je třeba vyvarovat se rozhození kapaliny proudem hasiva do okolního prostředí, což by mohlo způsobit rozšíření požáru. Je-li to možné, je vhodné hasivo aplikovat nepřímo (např. o stěnu nádoby) tak, aby napěněná hasební směs stékala na hladinu hořící kapaliny.
Oleje, tuky – třída F: Při hašení požárů olejů je třeba vyvarovat se rozhození hořícího oleje proudem hasiva do okolního prostředí, což by mohlo způsobit rozšíření požáru. Je-li to možné, je vhodné hasivo aplikovat nepřímo (např. o stěnu nádoby) tak, aby napěněná hasební směs stékala na hladinu hořícího oleje. Doporučený odstup zasahující osoby jsou 2 m.
Elektrická zařízení - zařízení pod napětím až do 1000 V je možno hasit ze vzdálenosti minimálně 1 metru (zahrnuje běžné domácí spotřebiče na napětí 230 nebo 400 V).
V případě nebezpečí nekontrolovaného šíření požáru je nezbytné neprodleně kontaktovat hasiče
- telefon 150 nebo 112!

Údržba

Hasicí sprej nevyžaduje zvláštní údržbu. Bod tuhnutí hasiva je uveden na obalu. Doporučená teplota skladování při teplotách od -20°C do +50 °C. V případě zamrznutí sprej umístit do místnosti s teplotou nad bodem mrazu, nechat volně rozmrznout a poté protřepat.

Bezpečnostní pokyny

Sprej se opětovně neplní. Aerosolová tlaková nádobka je pod stálým tlakem. Hasicí sprej nevystavovat dlouhodobě teplotám nad +50 °C, chránit před slunečním zářením nebo nadměrným sálavým teplem. Nádobku ani sprej nepropichovat, nevhazovat do ohně, ani po vyprázdnění! Vyhnout se záměrnému styku s očima a kůží. Použitím spreje nevznikají rizika, která by vyžadovala zvláštní opatření. Přípravek není nebezpečný pro životní prostředí.

HAS 750 - hasicí sprej 750mlHAS 750 - hasicí sprej 750ml
HAS 750 - hasicí sprej 750mlHAS 750 - hasicí sprej 750ml
HAS 750 - hasicí sprej 750mlHAS 750 - hasicí sprej 750ml
has 750has 750


Je hasicí sprej HAS 750 účinný a uhasí doopravdy začínající požár?

VYZBROJNA.czHasicí sprej HAS 750 byl testován uznávanou německou zkušebnou MPA Dresden GmbH. Tato zkušebna patří mezi jednu z nejlepších a uznávaných zkušeben v oboru. Pro získání kladného stanoviska musíte dodat velmi kvalitní hasicí sprej.

Je těžké používat hasicí sprej HAS 750? Zvládnou ho používat i ženy, senioři či mladiství?

VYZBROJNA.czHasicí sprej HAS 750 je sestrojen tak, aby ho zvládl používat kdokoliv. Stačí odjistit bezpečnostní pojistku stlačením červeného tlačítka, přiblížit se na vzdálenost cca 1 m od ohně, namířit rozprašovačem na místo ohně a zmáčknout zelené tlačítko, kterým uvedeme hasicí sprej do provozu hašení. Oproti tomu použití hasicího přístroje je pro ženy, seniory a mladistvé hlavně z hlediska váhy a použití obtížnější.

Mohu hasicí sprej HAS 750 používat i v zimě?

VYZBROJNA.czHasicí sprej HAS 750 je možné používat i do teploty až - 20 °C. Je jedním z mála na světovém trhu, který je možný používat i v zimě.

Je potřeba hasicí sprej HAS 750 servisovat jako hasicí přístroje?

VYZBROJNA.czHasicí sprej HAS 750 se oproti hasicím přístrojům servisovat nemusí.Související zboží

48 Kč s DPH
40 Kč bez DPH
469 Kč s DPH
388 Kč bez DPH
490 Kč s DPH
405 Kč bez DPH
364 Kč s DPH
301 Kč bez DPH
varianta 1:
webmaster CORA 2007 - 2023, www.cora.cz